U bevindt zich hier: HomeNieuwsVerenigingAlgemene Ledenvergadering 2014

Algemene Ledenvergadering 2014

Ede, 21 maart 2014 - Met iets meer dan 30 (ere)leden bleek er meer belangstelling voor de ALV dan in 2013. Goeie zaak. Of dit ook de reden was dat de vergadering

Martin Roes neemt de
hamer over van Henk
Ton Roseboom wordt
verwelkomd door Henk
van Voorst.

een uur langer duurde dan de vorige keer, is onduidelijk. 

 • Belangrijk agendapunt was de voorgenomen verbouwing van de Kei. Deze wordt op dit moment herzien. Het bestuur kreeg mandaat om op basis van nieuwe berekeningen te beslissen of de verbouwing doorgaat, dan wel in afgeslankte vorm of zelfs helemaal niet. 
 • De veranderingen in het bestuur waren al aangekondigd. Penningmeester Rinus Jansen nam om moverende redenen afscheid van zijn functie. Hij heeft dat niet vrij van emotie toegelicht. Zo kennen we Rinus ook. Erg bewogen en zeer toegewijd. We zullen hem missen in het bestuur. Bijzonder was de aanmelding van zijn echtgenote als steunend lid van Irene. Welkom Marianne.
 • Nieuw in het bestuur is Ton Roseboom. In de vorige eeuw heeft hij ook al jaren Irene-bestuurservaring opgedaan. Tegenwoordig is hij spelend lid in Iren3. Bij het vertrek van Ed Gerressen als instructieco√∂rdinator heeft Ton deze rol overgenomen. Daarbij viel zijn doortastend optreden en blijk van visie op. Reden genoeg om hem te vragen voor een bestuursfunctie. De vergadering zag geen bezwaar in zijn toetreding.
 • Financieel was vorig jaar 'spannend'. De begroting van dit jaar is voorzichtig. Voor komende jaren is het subsidiebeleid van de gemeente onduidelijk. Daarom probeert het bestuur een plan te ontwikkelen.
 • Optredens bleven in 2013 onder verwachting. Dit jaar lijkt dat beter te gaan.
 • Ook stond het voorzitterschap op de agenda. Henk van Voorst nam afscheid en droeg de voorzittershamer over aan Martin Roes. Martin, directeur in het basisonderwijs, is spelend lid in Iren3 en heeft enthousiast het voorzitterschap a.i. geaccepteerd. Met de terugtreding van Henk is hij de nieuwe voorzitter van de Chr. Showkorpsen Irene. 
 • De bestuursleden hebben in het kort de plannen voor 2014 uiteen gezet.
  • Marleen Loderus (Jeugd en opleidingen) gaf een verandering aan in het opleidingstraject. Eigen examens door eigen instructeurs die op de showbandwereld gericht zullen komend jaar beginnen. Aanwas van de basisgroep baart zorgen. Er komen plannen om meer leden uit het Edese te genereren.
  • Gijs vd Kleut (Secretaris, Sinterklaasbureau en Iren3) vroeg om invulling van een rol binnen Sinterklaasbureau, contactpersoon voor bedrijven. Deze maand beginnen de voorbereidingen voor de Sinterklaasactie al weer. Iren3 loopt goed. Er wordt gezocht naar een optreden na de vakantie. Contributiewijziging voor Iren3 wordt nader onderzocht.
  • Ton Roseboom gaf een toelichting op het proces van Missie en Visie. Hoewel het nog in een brainstormfase is, noemde hij een aantal wezenlijke aspecten die een plaats moeten krijgen in de plannen voor de toekomst. De Showband zal zich richten op het WMC in 2017. Ook de stagnerende aanwas van de jeugd verdient meer dan normale aandacht.
  • Wim Degen vroeg om vervanging van de korpsbegeleiding van de Showband. Roland en ALbert zullen volgend seizoen niet meer beschikbaar zijn. Kandidaten mogen zich bij hem melden.
  • Kandidaten voor het penningmeesterschap kunnen zich bij het bestuur melden. Kwaliteiten uit het verleden worden al geraadpleegd.
 • Notulen komen later beschikbaar.